highlight

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Scopul activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile mai sus menţionate.

Obiectivele principale ale activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor sunt:

 1. cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 2. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
 4. crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 5. implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

 1. servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare;
 2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice şcolare şi interşcolare;
 3. servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 4. servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
 5. servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
 7. servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
 8. servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

Anunturi

Comunicat selectie 6 scoli și licee din Bihor_ID 141511
Informare privind selecția a 6 unități de învățământ preuniversitar din județul Bihor, în vederea elaborării, testării și revizuirii de materiale pedagogice specifice în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile.
mai multe informatii >>


Rezultate concurs SNAC ,,Scrisoare pentru prietenul meu"
Etapa judeteana a concursului SNAC ,,Scrisoare pentru prietenul meu"
mai multe informatii >>


Rezultate concurs MASCOTA SNAC
Etapa judeteana a concursului MASCOTA SNAC
mai multe informatii >>


Comunicat selectie finala 6 scoli si licee din Bihor_ID141511
Informare privind selecția finală a celor 6 școli din Bihor în vederea elaborării, testării și revizuirii de materiale pedagogice specifice în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile.
mai multe informatii >>


Rezultate concurs SNAC ,,Dincolo de cuvintele rostite"
Etapa judeteana a concursului SNAC ,,Dincolo de cuvintele rostite"
mai multe informatii >>


Etapa regională a Concursului de Dans ,,Împreună pentru Viitor”
SNAC BH
mai multe informatii >>


Anunț de selecție - cursuri pentru profesori _ID141511
ANUNT DE SELECTIE pentru cursul "Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile" din cadrul proiectului ID141511
mai multe informatii >>


Anunt - proiect de mobilitate
ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a participanților în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ VET Staff
mai multe informatii >>


Dezbaterile Prof21
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 (parteneri) vă invită la un prim eveniment din seria Dezbaterilor Prof21 organizate în cadrul proiectului « Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile », cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511).
mai multe informatii >>


Anunț de selecție a 6 unități de învățământ din județul Bihor_POSDRU/1.3/S/141511
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, în calitate de beneficiar, împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21, în calitate de parteneri, vă invită să participați, în cadrul proiectului « Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile », cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511), la procesul de selecție a 6 unități de învățământ preuniversitar din județul Bihor, în vederea elaborării, testării și revizuirii de materiale pedagogice specifice în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile.
mai multe informatii >>


Conferința de lansare a proiectului ID 141511
Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile
mai multe informatii >>