highlight

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Scopul activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile mai sus menţionate.

Obiectivele principale ale activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor sunt:

 1. cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 2. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
 4. crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 5. implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

 1. servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare;
 2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice şcolare şi interşcolare;
 3. servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 4. servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
 5. servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
 7. servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
 8. servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.

Anunturi

Comunicat selectie 6 scoli si licee din Bihor_ID 141511
Informare privind selectia a 6 unitati de invatamant preuniversitar din judetul Bihor, in vederea elaborarii, testarii si revizuirii de materiale pedagogice specifice in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile.
mai multe informatii >>


Apel la înscrieri pentru construirea Comunității Prof21

mai multe informatii >>


PROF21 - Comunicat final

mai multe informatii >>


Comunicat selectie finala 6 scoli si licee din Bihor_ID141511
Informare privind selectia finala a celor a 6 scoli din Bihor, in vederea elaborarii, testarii si revizuirii de materiale pedagogice specifice in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile
mai multe informatii >>


ANUNŢ DE SELECŢIE
pentru cursul "Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile" -SERIA 4- din cadrul proiectului POSDRU ID 141511
mai multe informatii >>


Cum conectăm școala la subiectele socialmente vii?
Ești implicat activ în educație? Te invităm pe 25 noiembrie 2015, la 13.30, la Hanul lui Manuc, să răspundem participativ la această întrebare!
mai multe informatii >>


Anunt de selectie - cursuri pentru profesori _ID141511
ANUNT DE SELECTIE pentru cursul
mai multe informatii >>


ANUNŢ DE SELECŢIE
pentru cursul "Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile" -SERIA 6- din cadrul proiectului POSDRU ID 141511
mai multe informatii >>


Dezbaterile Prof21
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor (beneficiar), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Asociatia REPER21 (parteneri) va invita la un prim eveniment din seria Dezbaterilor Prof21 organizate in cadrul proiectului "Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile", cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511).
mai multe informatii >>


Dezbateri Prof21
Dezbaterea ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţă – Curriculum la decizia şcolii"
mai multe informatii >>


ANUNȚ DE SELECȚIE pentru cursul "Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile" , seria 3
curs realizat în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/141511
mai multe informatii >>


Centrele de evaluare a dezvoltarii psihosomatice pentru inscrierea in invatamantul primar 2015 - 2016

mai multe informatii >>


Apel la inscrieri pentru cursul Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile
Seria 5 de cursuri POSDRU ID 141511
mai multe informatii >>