Anunț

 

privind organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2017-2018 la nivelul unității

 

            În urma ședinței Comisiei pentru inspecția specială la clasă, întrunită în data de 8.11.2017, la sediul CJRAE Bihor, menționăm că toți candidații care au susținut Inspecția specială la clasă, au fost admiși.

            Proba scrisă se va desfășura, miercuri, 15.11.2017, la sediul CJRAE Bihor, str. Gh. Barițiu, nr. 9A, Oradea. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai târziu la orele 9.00.

 

 

 

Comisia de organizare și desfășurare a concursului

Președinte prof Mladoniczky Edittha

 

 

 

Postat azi, 9.11.2017, ora 11.

Anunturi

Momentan nu sunt anunturi noi