INVITAȚIE DESCHISĂ PENTRU PARTICIPARE LA ETAPA DE PILOTARE A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE INNOSCHOOL

  

Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale la elevii de liceu prin inițierea unui nou sistem de învățare

 

InnoSchool, DTP2-021-1.2, proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea

 

 

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, LANSEAZĂ invitația către toate instituțiile de învățămînt de nivel liceal din județul Bihor, de a se înregistra și de a participa la pilotarea sistemului inovativ de învățare ILS, dezvoltat în cadrul proiectului.

 

Sistemul de învățare InnoSchool (ILS) este un model inovativ centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor de liceu prin încurajarea inovarii sociale. Această inițiativă pedagogică este rezultatul unui proces amplu de elaborare în care s-a valorificat expertiza celor 11 parteneri ai proiectului, precum și  rezultatele obținute în urma organizării grupurilor consultative cu reprezentanți ai instituțiilor responsabile de politică educațională, ai mediului de afaceri si ai organizațiilor care acționează în mediul social. Sistemul de Invățare InnoSchool (ILS) este o combinație între jocul digital educațional digital,  predarea clasică și competiția interșcolară. Elevii vor putea, de asemenea, să-și împărtășească realizările și noile experiențe în rețelele sociale.

Jocul educațional dezvoltat în cadrul proiectului se bazează pe 6 nevoi sociale care au fost  identificate în cadrul unei cartografieri realizate în fiecare din cele 9 țari partenere:

• Grija pentru o populație în curs de îmbătrânire;

• Schimbarea și responsabilizarea societății față de mediu;

• Incluziunea grupurilor cu risc de excludere;

• Protecția copilului;

• Migrația forței de muncă / exodul creierelor;

• Dezavantajele și provocările din zonele periferice și rurale.

Procesul de învățare este fundamentat pe descoperirea de către elevi a celor 6 tematici sociale, în cadrul unor povești cu caracter educațional sau cu ajutorul unor teste de cunoștințe, a unor elemente de animație și altor sarcini logice.

Scopul ILS este ca elevii să vină cu propriile soluții de afaceri care să reflecte înțelegerea în profunzime a acestor nevoi sociale actuale și implicațiile lor pe termen lung la nivel societal.

                                      CUM VĂ ÎNREGISTRAȚI?

 Se vor selecta 10 instituții de învățământ liceal din județul Bihor, în urma înregistrării acestora, în perioada iunie - octombrie 2019, prin completarea formularului accesând link-ul      https://tinyurl.com/y5ka4g2x

Înregistrarea electronică  a școlii va fi confirmată doar prin semnarea Memorandumului de colaborare cu Centrul European  ACTA.  Faza de pilotare a ILS se va desfășura în aceași perioadă în toate cele 9 țări partenere în proiect iar elevii vor parcurge 5 module (pentru începători) sau 6 module (pentru avansați). Centrul European ACTA va asigura un atelier de formare pentru profesorii implicați în pilotarea ILS astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele necesare instruirii elevilor.

CERINȚELE minime care trebuie îndeplinite și care vor fi verificate de Comisia de evaluare

  • Școala să se situeze în județul Bihor;
  • Să dețină o sală de calculatoare cu cel puțin 10 computere (1x computer pentru fiecare grup de maxim 4 elevi), cu acces la internet și cel puțin Internet Explorer 10+/Chrome instalate pentru a putea accesa online jocul digital.
  • Să aloce cel puțin un profesorinteresat să participe cu clasa sa sau să coordoneze sesiuni extra-școlare cu mai multe clase;
  • Așteptările profesorilor, directorilor și beneficiile pentru elevi trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și rezultatele învățării ILS;
  • Școala și profesorul poate implementa ILS în școală / clasă.

Participarea școlii la pilotarea ILS nu necesită alocări financiare din partea acesteia.

Dacă școala îndeplinește aceste cerințe minime se va aplica regula  "primul venit, primul servit" iar Comisia de evaluare va aproba participarea. Comisia de evaluare este formată din 3 membri ai Grupului Consultativ implicați în dezvoltarea ILS.

 

MAI MULTE INFORMAȚII cu privire la pilotarea ILS găsiți accesând

https://tinyurl.com/yx95m3uK 

sau în limba maghiară aici

și pe pagina web a proiectului InnoSchool

http://www.interreg-danube.eu/innoschool

Pentru întrebări și lămuriri suplimentare ne puteți trimite un email la

info@actacenter.ro  

innoschool.ro@gmail.com

sau ne puteți suna la telefon: 0756037492 sau 0743971992.

 

 

Anunturi

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învătământul primar
centrele de evaluare, cerere părinte
mai multe informatii >>


Anunț de selecție
grup-țintă: consilier școlar și mediator școlar, proiect cod 122607
mai multe informatii >>


Anunt program cu publicul

mai multe informatii >>


Anunț program SEOSP BH

mai multe informatii >>


Lista funcțiilor din CJRAE BH conform Legii nr. 153/2017

mai multe informatii >>


Conditii specifice_2020_2021

mai multe informatii >>


Anunț
program sediu 20.07.2020 - 31.08.2020
mai multe informatii >>


Săptămâna meseriilor: 2-8.03.2020
Campania ,,Meseria face diferența!”.
mai multe informatii >>


Evaluare psihosomatică 2020

mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>