Ministerul Educației și Cercetării implementează, în calitate de partener, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (beneficiar) și Ministerul Sănătății (partener 2), în perioada 12.09.2018 - 11.01.2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: 9 iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

 Prin acest proiect se urmărește consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona și implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în cele 139 de comunități marginalizate, prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri, metodologii și instrumente specifice de lucru, îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor care activează în echipele comunitare integrate din comunitățile menționate mai sus sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență comunitară prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației și creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în cele 139 de comunități marginalizate.

 2. Denumirea pozițiilor:

2.a consilier școlar

• Nivelul poziției: grup țintă, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

2.b mediator școlar

• Nivelul poziției: grup țintă, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

 Informații cu privire la detaliile concursului, conținutul dosarelor și termenele de aplicație le găsiți aici sau pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro

 

Anunturi

Selecție experți POCU - mediator și consilier școlar
Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - POCU/375/4/22/122607
mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>