Ministerul Educației și Cercetării implementează, în calitate de partener, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (beneficiar) și Ministerul Sănătății (partener 2), în perioada 12.09.2018 - 11.01.2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții: 9 iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

 Prin acest proiect se urmărește consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona și implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în cele 139 de comunități marginalizate, prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri, metodologii și instrumente specifice de lucru, îmbunătățirea nivelului de competențe al specialiștilor care activează în echipele comunitare integrate din comunitățile menționate mai sus sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență comunitară prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației și creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în cele 139 de comunități marginalizate.

 2. Denumirea pozițiilor:

2.a consilier școlar

• Nivelul poziției: grup țintă, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

2.b mediator școlar

• Nivelul poziției: grup țintă, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

 Informații cu privire la detaliile concursului, conținutul dosarelor și termenele de aplicație le găsiți aici sau pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro

 

Anunturi

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învătământul primar
centrele de evaluare, cerere părinte
mai multe informatii >>


Anunț de selecție
grup-țintă: consilier școlar și mediator școlar, proiect cod 122607
mai multe informatii >>


Anunt program cu publicul

mai multe informatii >>


Anunț program SEOSP BH

mai multe informatii >>


Lista funcțiilor din CJRAE BH conform Legii nr. 153/2017

mai multe informatii >>


Conditii specifice_2020_2021

mai multe informatii >>


Anunț
program sediu 20.07.2020 - 31.08.2020
mai multe informatii >>


Săptămâna meseriilor: 2-8.03.2020
Campania ,,Meseria face diferența!”.
mai multe informatii >>


Evaluare psihosomatică 2020

mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>