ANUNȚ!

 

CJRAE BIHOR organizează la sediul unității, concurs de ocupare a posturilor vacante, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat (Anexă la OMEN Nr. 4959/2013).

Posturile didactice vacante (cu perioadă determinată de angajare – până în 31.08.2018) sunt următoarele:

  • profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – limba română – punct de lucru la Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești;
  • profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – limba română – punct de lucru la Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei și Școala Gimnazială "Miron Pompiliu" Ștei;
  • profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică – limba maghiară – punct de lucru  Liceul Tehnologic Agroindustrial "Tamasi Aron" Borș și Liceul Reformat "Lorantffy Zsuzsanna" Oradea;
  • profesor logoped  - limba română - Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita.

 

Perioada de depunere a dosarelor este 30.10.2017 – 3.11.2017. Pentru mai multe detalii vă rugăm să vă adresați la secretariat.

Director CJRAE Bihor,

Prof. consilier școlar Alice Corodeanu

Anunturi

Conferința teritorială InnoSchool
Evenimentul de lansare locală a proiectului InnoSchool
mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>